• அக்கா கல்வி வளர்ச்சித் திட்டம்

  AKCA-Humanitarian Project Sponser O/L, A/L Students. KASL-Karainagar Library Project - Book collection Read More +
 • அக்கா திபாவளி சுற்றுலா

  As it is Deepavali celebration it is our wish that Karai hospitality demonstrating cookery skills and hospitality trait will be demonstrated by all during the excursion treating each other radiating light of love and joy within and without Read More +
 • அக்கா தைபொங்கல் கொண்டாட்டம்

  Pongal is a harvest festival dating back to 200 BC - the Tamil equivalent of Thanksgiving celebrated by Tamils World wide thanking the Sun for giving life and energy.... Read More +
 • அக்கா KASL நூலக பணி திட்டம்

  அக்கா நூலக பணி திட்டம் Pongal is a harvest festival dating back to 200 BC - the Tamil equivalent of Thanksgiving celebrated by Tamils World wide thanking the Sun for giving life and energy.... Read More +
> <
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

அக்கா நிகழ்ச்சிகள்

 • தைபொங்கல் போட்டிகள்

  ஒலிம்பிக் மைதானம்
  Read More +
 • திபாவளி சுற்றுலா

  ஜாவிஸ் குடா

   

  Read More +
 • வருடாந்த ஒன்றுகூடல் 

  இராபோசனம் & கலைநிகழ்ச்சிகள்
  Read More +
 • 1
 • 2
 • All
 • Photo
 • Movies
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
Presets
Main Style
Patterns
Accent Color
Apply