அக்கா நிர்வாகசபை - 2021

திருமதி கோமளா சச்சிதானந்தா தலைவர் வாரிவளவு
திரு ரவி அமிர்தசிங்கம் உபதலைவர் களபூமி
திரு இரத்தினகுமார் காரியதரிசி தங்கோடை
திரு வேலுப்பிள்ளை தேவராஜா உப காரியதரிசி புதுறோட்டு
திரு சிவப்பிரகாசம் அரிகரன் பொருளாளர் புதுறோட்டு
திரு சுவாமிநாதன் இளங்கோ உப பொருளாளர் தங்கோடை
திரு சுப்ரமணியம் சந்திரன் நிர்வாகசபை அங்கத்தவர் ஆயிலி
திருமதி நிர்மலா கிரிஷாந்தன் நிர்வாகசபை அங்கத்தவர் ஆயிலி
திரு கோவிந்தபிள்ளை குமரன் நிர்வாகசபை அங்கத்தவர் தங்கோடை
திரு க.தி.மஹாதேவா பதிப்பாசிரியர் வாரிவளவு
Presets
Main Style
Patterns
Accent Color
Apply